کندورها (گونه های کرکس) و عقاب ها بزرگترین و قوی ترین اعضا هستند
دریای امپراتور لویاتان بزرگترین جانور زنده موجود در طبقه لوویاتان است
Leviathan طبقه بندی ای است که به بزرگترین موجودات جهان Subnautica داده شده است.
اژدهای دریایی لویاتان یا بیشتر به عنوان اژدهای دریایی شناخته می شود. در حال حاضر ، آن است
تایفون به عنوان "پدر همه هیولاها" شناخته می شد. او از گایا متولد شد
فوک پلنگ (که به دلیل پوشش های خال دار مشخص شده است) ، یکی از آنها است
دریاچه آبی (در زیر) ، در جزیره جنوبی نیوزلند ، واضح ترین دریاچه در این دریاچه است
بزرگترین ، مهر فیل جنوبی (Mirounga leonina) ، می تواند تا 4,000 کیلوگرم برسد
دریاچه تاهو بزرگترین دریاچه از نظر حجم در ایالات متحده و بزرگترین است
Clear Lake California قدیمی ترین دریاچه در ایالات متحده است. قدیمی ترین چیست