هورنت غول آسایی (Vespa mandarinia) بزرگترین گونه هورنت جهان است (
بیش از بسیاری دیگر از کرکسهای آفریقایی ، آنها اغلب لاشه خود را پیدا می کنند
CEDAR PARK ، تگزاس - یک نوجوان سر به فلک کشیده تگزاس پس از شکستن دو نفر قد بلند می کند
قد بلندترین مرد تاریخ پزشکی که شواهد انکار ناپذیری برای او وجود دارد
شترمرغ با گردن بلند و پرهای قهوه ای بلندترین و سنگین ترین است
گل سرسبد پر رنگ خانواده: Dicaeidae جنس: Dicaeum گونه ها: D. erythrorhynchos نام دو جمله ای که
کندورها (گونه های کرکس) و عقاب ها بزرگترین و قوی ترین اعضا هستند
دریای امپراتور لویاتان بزرگترین جانور زنده موجود در طبقه لوویاتان است
استرالیای غربی بزرگترین ایالت استرالیا از نظر مساحت است. حدود سه چهارم جمعیت این ایالت
از میان همه گونه های موجود در جهان، بزرگ ترین و خطرناک ترین آن تمساح آب شور است.