فلات شبه جزیره یکی از قسمتهای خشکی گوندوانا بود که از جا در رفت
به گفته محققان ، استرالیا دارای قدیمی ترین پوسته قاره ای روی زمین است ، 4.4 تپه
بزرگترین Gar Alligator Gar است که می تواند به 10 فوت و وزن برسد
رتبه نام دو جمله ای حیوان 1 کوسه نهنگ Rhincodon typus 2 کوسه ماهیگیری Cetorhinus maximus
طبل آب شیرین گونه ها: A. grunniens نام دو جمله ای Aplodinotus grunniens Rafinesque ، 1819
رتبه حیوان حداکثر طول [متر (فوت)] 1 کوسه نهنگ 12.65 متر (41.5 فوت) 2
رتبه نام مشترک میانگین جرم (کیلوگرم) 1 خرس قطبی 360 2 خرس قهوه ای 318
نوریکس لیک مکس عرض 1.2 مایل (1.9 کیلومتر) مساحت سطح 53.875 مایل مربع (137
فلات شبه جزیره قدیمی ترین خشکی شبه قاره هند است و همینطور هم بود
رتبه (بر اساس کل تجارت) 1 نام بندر بندر ایالت لوئیزیانای جنوبی در مجموع